Train de trainer ‘Bijzonder geweldig’

Investering train-de-trainer

Elk point of view is belangrijk, daarom bieden we maatwerk.
Er is een verschil tussen de hulpverlener met jarenlange ervaring en degene met een recent afgeronde opleiding. Ook het gezichtspunt kan verschillend zijn, een docent en een maatschappelijk werker hebben een andere verantwoordelijkheid in de aanpak huiselijk geweld, ze kijken met een andere blik.
Daarom vindt er altijd een intakegesprek plaats om de leerwensen te bespreken en het programma vast te stellen. 

Knap hoe de training is opgezet. Voor mij de grootste leerervaring: in de praktijk brengen hoe deze trainers het doen. Het goed overbrengen van de psycho-educatie lijkt mij nog lastig. Ik ga het intervisietraject volgen. 

Jacobien, oud deelnemer

Onderstaande kostenspecificatie is een voorbeeld om de mogelijkheden te laten zien. In dit voorbeeld zijn de kosten per deelnemer euro 737,50. Dit is gebaseerd op een train-de-trainerstraject waaraan tien professionals deelnemen.

Indien gewenst, kan de training geaccrediteerd worden. Accreditatiekosten zijn voor de opdrachtgever. 

Benieuwd?

Neem rechtstreeks contact op met de trainers. We gaan graag met u in gesprek!


Neem svp contact op voor een kopie van deze tekst.