Relatievorming

1. Romantische verwachtingen

In het begin van de relatie hebben de partners hooggespannen verwachtingen van elkaar, van hun relatie en van hun toekomst samen. Beide partners romantiseren en idealiseren elkaar, hun relatie en hun toekomstverwachtingen.

2. Het ontdekken van de verschillen

Na verloop van tijd komen beiden erachter dat hun geromantiseerde en geïdealiseerde beelden en verwachtingen van elkaar niet geheel realistisch zijn. Het romantisch liefdesideaal begint barsten te vertonen.

3. Ik wil het anders!

Partner A komt op voor zijn of haar wensen in een poging het romantische liefdesideaal te herstellen.

4. De ander voelt zich aangevallen en reageert afwijzend

Partner B heeft het gevoel het verwijt te krijgen tekort te schieten. Als reactie hierop veroordeelt partner B de ander en trekt hij of zij zich boos terug.

Lichamelijke gevolgen

Lichamelijke gevolgen

Toxische stress

Wetenschappelijk onderzoek heeft een duidelijk verband gelegd tussen ingrijpende jeugdervaringen en serieuze gezondheidsproblemen in de volwassenheid.

Hoe meer ingrijpende jeugdervaringen een volwassene had ervaren, hoe groter de kans op risicogedrag zoals roken, veel wisselende seksuele contacten (en seksueel overdraagbare aandoeningen) en verslaving aan drugs of alcohol. Ook blijkt volgens kans op luchtweginfecties zoals COPD, hartproblemen, hersenbloedingen, botbreuken, suikerziekte of overgewicht, depressie en suïcidepogingen groter.  (Felitti e.a. 1998 en Kuiper e.a. 2010)

Slechte weerstand

Kinderen die in een gezin leven waar voortdurend spanning is zijn veel vaker ziek dan andere kinderen. Hun weerstand wordt aangetast, waardoor ze eerder verkouden of grieperig worden en vatbaarder zijn voor kinderziektes.

Spanningsklachten

Door steeds aanwezige spanning krijgen kinderen last van spanningsklachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, bepaalde tics of spierpijnen.